O firmie

Miejski Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Złotowie istnieje od 1997 roku, natomiast w innych formach organizacyjno-prawnych od 1951 roku. Specjalizujemy się w wywozie nieczystości stałych, oczyszczaniu ulic, chodników i placów oraz w świadczeniu szeroko pojętych usług z branży komunalnej. Zatrudniamy około 60 pracowników. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, doświadczenie w branży, sprzęt specjalistyczny zapewniający wysoki standard świadczonych usług.
Zapraszamy do kontaktu

Zasięgiem naszego działania obejmujemy:

 • miasto Złotów,

 • gminę Złotów,

 • gminę Zakrzewo,

 • gminę Tarnówka.

 • gminę Lipka,

 • miasto i gminę Łobżenica

Zajmujemy się również eksploatacją międzygminnego składowiska odpadów. Obok mieszkańców, naszymi klientami są znane firmy i instytucje z terenu powiatu złotowskiego. Nowy wizerunek firmy i jej dynamiczny rozwój to efekt między innymi właściwego zarządzania, fachowej i profesjonalnej obsługi klientów oraz należytej dbałości o ochronę środowiska. “Mzukowskie” rady na odpady zrodziły się w ciągu minionych 65 lat istnienia firmy.

UDZIAŁY W SPÓŁCE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 
Do jego kompetencji należą sprawy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych.


RADA NADZORCZA 
Składa się z 5 osób. Do Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.
Skład Rady Nadzorczej:

 • Jarosław Król – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Halina Zimon-Porożyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Sławomir Baran – Członek

 • Alicja Szymanowska – Członek

 • Jadwiga Skórcz – Członek

Zgodnie z umową spółki Związkowi Gmin Krajny i Gminie Miasto Złotów przysługuje prawo wskazania po 1 członku Rady Nadzorczej.


ZARZĄD SPÓŁKI

 • Prezes Zarządu – Mariusz Walter

 • V-ce Prezes Zarządu –
 • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 • Dział usług oczyszczania i transportu. Gospodarka Odpadami.
 • Składowisko odpadów.
 • Dział usług pogrzebowo-cmentarnych.
 • Zaopatrzenie-magazyn.
 • Dział administracyjno-gospodarczy, fakturowanie.
 • Dział finansowo-księgowy.
 • Kasa, księgowość materiałowa.
 • Kadry, płace.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie swoim klientom ma do zaoferowania:

Produkcja Wysokiej Jakości Komponentów Paliwa Alternatywnego RDF

Korzystając z nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie instalacji Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wspierani wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów z grupy NOVAGO, wytwarzamy 

najwyższej jakości kalorycznej,  komponenty Paliwa Alternatywnego RDF.


Odbiór Odpadów Komunalnych i innych
Dzięki specjalistycznym pojazdom marki Mercedes oraz Volvo z uniwersalnym systemem załadunku oraz systemem zagęszczania nieczystości, wywozimy nieczystości stałe z pojemników o pojemności 110–1100.  Lansujemy wywóz nieczystości stałych luzem czy gruzu, w oparciu o system kontenerowy. Poradzimy sobie z każdym rodzajem odpadu.


Likwidacja dzikich wysypisk
W dzisiejszych czasach, niestety, coraz łatwiej o miejsca nielegalnego składowania odpadów. Są to tak zwane „dzikie wysypiska”. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zmniejszyć ich liczbę. Poza likwidacją „dzikich wysypisk” zajmujemy się także ich rekultywacją.


Zbiórka odpadów
Spółka MZUK prowadzi selektywną zbiórkę odpadów (typu PET, makulatura, stłuczka szklana) w oparciu o specjalistyczne pojemniki i sprzęt do ich opróżniania i belowania odpadów.


Oczyszczanie ulic, placów i chodników
Prace te wykonujemy mechanicznie i ręcznie, dzięki temu wydajność i jakość ich wykonania jest większa.
W ramach tej oferty opróżniamy kosze uliczne, obsługujemy masowe imprezy w zakresie utrzymania czystości i porządku.
W okresie zimowym zajmujemy się również usuwaniem śniegu oraz likwidacją skutków gołoledzi.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Międzybłociu.
Wojewoda Wielkopolski udzielił Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Złotowie pozwolenie zintegrowane dla instalacji pn.: Międzygminne Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Międzybłociu k. Złotowa. Wydane w Poznaniu, dnia 20.12.2005 r.


Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni, a w tym:

 • budowa trawników
 • wykonywanie małej architektury
 • nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów rabatowych
 • prześwietlanie drzew i krzewów
 • konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych
 • naprawa i sprzedaż ławek parkowych oraz koszy
 • sprzedaż ziemi urodzajnej

Usługi pogrzebowe

Niezwykle ważną działalnością MZUK są usługi pogrzebowe i cmentarne, a w tym:

 • całodobowa i kompleksowa obsługa
 • eksportacja i transport
 • sprzedaż utensyliów pogrzebowych
 • budowa grobowców i pielęgnacja nad nimi
 • administracja cmentarzy.

Krajowy przewóz osób.


Przeprowadzki.

Historia gospodarki komunalnej, jako dziedziny życia społeczno-gospodarczego datuje się od momentu wyzwolenia miasta. Pieczę nad tymi działalnościami, noszącymi wspólne miano: „gospodarki miejskiej” sprawował wówczas „Magistrat”. W miarę rozwoju miasta i systematycznego wzrostu potrzeb ludności zaistniała konieczność świadczenia usług komunalnych. Niezbędnym stało się powołanie wyodrębnionych jednostek gospodarczych tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Nastąpiło to z dniem 01 stycznia 1951 roku i od tego momentu datuje się historia naszego zakładu. W momencie powstania przedsiębiorstwa najważniejszą jego działalnością było dostarczanie wody i odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych itp.


Pewien rozwój przedsiębiorstw komunalnych w Złotowie dał się zauważyć w latach 60-tych, gdzie przedsiębiorstwa te wkraczały stopniowo w proces usprzętowienia. Osobny problem stanowiło zaplecze lokalowe. Przedsiębiorstwa porozrzucane po całym mieście (Urząd Miejski – biura, stajnia koni – oczyszczalnia ścieków). W omawianym okresie brak był jakiejkolwiek bazy z zapleczem technicznym.


Natomiast lata 70-te, charakteryzujące się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, przyczyniły się do dość znacznego rozwoju gospodarki komunalnej. Widoczny był szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego, wydatkowano znaczne środki na remonty, modernizację urządzeń komunalnych. Sporo ciepłych słów należałoby również poświęcić ludziom – pracownikom gospodarki komunalnej, bez których nie byłoby historii zakładu. Jeszcze do dnia dzisiejszego pracuje w zakładzie kilka osób pamiętających początki naszej działalności. Z dumą możemy przedstawić ich jako przykład rzetelnych, odpowiedzialnych pracowników.


Pamiętają zapewne początki swej pracy, kiedy to wszystkie usługi wykonywano ręcznie, bez jakiejkolwiek mechanizacji, bez specjalistycznych pojazdów. Podstawowym środkiem komunikacji były wówczas wozy konne ładowane ręcznie. Ta uciążliwa praca ręczna w niektórych dziedzinach naszej działalności przetrwała do dzisiaj np. wywóz nieczystości stałych z trudno dostępnych miejsc.


I choć na dzień dzisiejszy jesteśmy dobrze usprzętowieni, to jednak potrzeb jest jeszcze sporo, aby naszą pracę ułatwić, oraz ciągle podnosić standard naszych usług.


Historia w skrócie

Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej nastąpiło z dniem 01 stycznia 1951 roku i od tego momentu datuje się historia naszego zakładu.

Do 1971 roku działaliśmy jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w latach 1972 –1973 jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w kolejnych latach 1974-1975 byliśmy Powiatowym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonowaliśmy  w latach 1976 – 1984, w następnych latach 1985 – 1991 działaliśmy jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W 1991 roku uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie został utworzony zakład budżetowy – Miejski Zakład Usług Komunalnych. W 1996 roku przekształcono zakład budżetowy MZUK w spółkę jednoosobową Gminy Miasto Złotów, by  w 2001 roku dokonać jego prywatyzacji, poprzez zbycie 85% udziałów  w kapitale zakładowym spółki.

28 listopada 2014 r. NOVAGO Sp. z o. o z Mławy nabyła pakiet większościowy udziałów, stając się inwestorem strategicznym w MZUK Sp. z o.o.

Sekretariat

tel. (67) 263 30 11
tel./fax (67) 263 30 12
bernadeta.mashel@mzuk-zlotow.pl

Gospodarka odpadami

tel. 668 407 845
michal.massel@mzuk-zlotow.pl
sylwia.losos-wlodarczak@mzuk-zlotow.pl

Zakład Pogrzebowy

tel. (67) 263 27 47
całodobowo: 604 916 559
bozena.brewka@mzuk-zlotow.pl

V-ce Prezes zarządu

Mariusz.Walter@mzuk-zlotow.pl

 
Adres

Miejski Zakład Usług Komunalnych  Spółka z o.o. w Złotowie

77-400 Złotów,
ul. Szpitalna 38

Finanse, Kadry

anna.radowska@mzuk-zlotow.pl

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Przemyslaw.Sicinski@mzuk-zlotow.pl

Prezes zarządu

jacek.fertikowski@mzuk-zlotow.pl

Napisz do nas

Przed wysłaniem formularza wymagana jest zgoda

Stosujemy cookies i inne technologie Więcej informacji

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę